สายด่วน: 081-4102826,089-8344223
ที่อยู่: 104/5 หมู่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000