บริการงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

รักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สิน สถานที่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า สำนักงานต่างๆ อพาร์ทเม้นท์ ที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร โรงแรม อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า จัดบูธสินค้าต่างๆ หรือสถานที่ก่อสร้างทุกประเภท ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการงานแม่บ้านทำความสะอาด

แม่บ้านสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้าน โรงแรม ห้างสรรพสินค้าทุกประเภท

วิสัยทัศน์

ความพึงพอใจของลูกค้า คืองานบริการของเรา

นโยบายองค์กร

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้บริการอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากที่สุด