สายตรวจรักษาความปลอดภัย

           บริการรักษาความปลอดภัย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานธุรกิจ
โรงงาน โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด ฯลฯ

ชุดรักษาความปลอดภัย

         บริการรักษาความปลอดภัย หน่วยงานราชการ หมู่บ้าน อาคาร สำนักงานต่างๆ

ชุดบอดี้การ์ด/อารักขา

            บริการอารักขาบุคคลสำคัญ บุคคลมีชื่อเสียง ศิลปิน ดารา นักร้อง นักการเมือง เป็นต้น